Direct online uw spreker boeken! Wilt u een spreker boeken of heeft u een vraag? Bel 0226 35 73 00
Robin Linschoten

Robin Linschoten

Robin Linschoten is geboren op 17 oktober 1956 in Ugchelen (gemeente Apeldoorn).

Linschoten studeerde enkele jaren rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hij rondde deze studie niet af. Tijdens zijn studie en daarna werkte hij in het bankwezen, ook was hij actief binnen de VVD. Na zijn werk bij de bank werd hij fractiemedewerker van de VVD. Hij behoorde in 1982 met onder meer Frank de Grave tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de Tweede Kamerfractie. In de Kamer was hij een geducht debater in debatten over sociale zaken, financiën en ambtenarensalarissen. Hij nam regelmatig afstand van het CDA en werd in 1994 in het Eerste kabinet-Kok staatssecretaris Sociale Zaken onder toenmalig minister Ad Melkert. Tijdens zijn periode in de regering werd de Ziektewet geprivatiseerd en de Nabestaandenwet tot stand gebracht.

In 1996 trad Linschoten uit de politiek en werd lid van het managementteam collectieve voorzieningen en zorg van Interpolis. Sinds 2003 is Linschoten zelfstandig managementconsultant onder de naam Vemako Consultancy. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties als lid Raad van Bestuur en lid Raad van Advies.