Direct online uw spreker boeken! Wilt u een spreker boeken of heeft u een vraag? Bel 0226 35 73 00
Doekle Terpstra

Doekle Terpstra

Doekle Terpstra is geboren op 16 april 1956 in Witmarsum. Na de havo volgde hij de opleiding Sociale Akademie Personeelswerk en Arbeidsverhoudingen.

Na zijn opleiding werd Doekle Terpstra districtsbestuurder Industrie- & Voedingsbond CNV in Rotterdam, waarna functies als districtscoördinator, lid dagelijks bestuur (portefeuille CAO coördinatie) en voorzitter bij deze bond volgden. Na voorzitterschap van CNV Bedrijvenbond en Vakcentrale CNV werd hij in 2005 voorzitter van de HBO-raad.

Sinds november 2010 is Terpstra werkzaam als bestuurder bij de Hogeschool InHolland met als taak om de bestuurs- en vertrouwenscrisis binnen de hogeschool aan te pakken.

Daarnaast is Doekle Terpstra onder andere Lid Raad van Commissarissen bij Aegon, Unilever en Kamer van Koophandel Nederland, lid Raad van Toezicht Publieke Omroep en voorzitter van de schaatsbond KNSB.

Terpstra houdt ervan om actie te ondernemen. Hij is bestuurder die sociaal ingesteld is. Doekle Terpstra is de afgelopen tijd vaak in het nieuws gekomen. Recentelijk is onder zijn leiding ‘Nederland benoemt en bouwt’ gestart. Waarbij hij bijval kreeg van vele bekende Nederlanders en dit de voorpagina van enkele landelijke dagbladen heeft bereikt.

In de boeken van Terpstra, waaronder het laatst uitgekomen boek ‘Benoemen en bouwen’, is te lezen wat Terpstra drijft om met zoveel passie zijn functies te volbrengen en wat er volgens hem gedaan moet worden om van de huidige samenleving een samenleving te maken waarin iedereen zich thuis voelt.

Grijp nu uw kans en laat u ook inspireren door deze sociaal bewogen spreker.