Direct online uw spreker boeken! Wilt u een spreker boeken of heeft u een vraag? Bel 0226 35 73 00
Marco Kroon

Marco Kroon

Marco Kroon

Majoor Marco Kroon spreekt o.a. over: leiderschap, teamwork, communicatie, loyaliteit en opereren onder extreme omstandigheden. Zijn lezing duurt doorgaans 45 minuten maar kan desgewenst aangepast worden.
Lezingen Marco Kroon als spreker:

A. Lezing met een meer informatief karakter. Tijdens deze lezing staan vooral de uitgevoerde acties en zijn persoonlijke ervaring in o.a. Afghanistan en Irak centraal.

B. Lezing met een meer didactische inslag waarbij de nadruk gelegd wordt op operationeel leiderschap.

Een lezing kan in beperkte mate aangepast worden indien een opdrachtgever dat wenst. Een professionele PowerPoint presentatie maakt deel uit van zijn lezing.

Majoor Marco Kroon (Den Bosch, 15 juli 1970) is sinds 4 november 2014 als trainer werkzaam bij het Land Training Centre van de Koninklijke Landmacht in Amersfoort. Zijn overstap naar het trainingscentrum markeert het einde van een lange periode bij het Korps Commandotroepen. Die werd slechts kort onderbroken door een functie als compagniescommandant bij 17 Pantserinfanteriebataljon in Oirschot.

Hij is de eerste militair sinds 1955 die is toegelaten tot de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent. Koningin Beatrix sloeg Kroon op 29 mei 2009 tot Ridder en reikte hem de versierselen uit.

In 1989 begon Kroon zijn militaire loopbaan bij het Korps Mariniers. Hij werd o.a. uitgezonden naar Irak en Cambodja. In 1994 stapte hij over naar de landmacht. Na zijn opleiding begon hij in 1995 als groepscommandant bij het 17de Pantserinfanteriebataljon te Oirschot. Met deze eenheid vertrok hij in 1996 voor zes maanden naar Bosnië. In 1998 maakte hij de overstap naar het Korps Commandotroepen te Roosendaal. In 2000 vertrok hij weer naar Bosnië. Na deze missie vertrok Kroon naar de KMA te Breda om officier te worden. Na de opleiding keerde hij terug als pelotonscommandant bij het 17de Pantserinfanteriebataljon.

In 2003 werd hij met deze eenheid uitgezonden naar Bosnië. Deze keer als pelotonscommandant in de Stabilization Force (SFOR) missie. In 2004 keerde hij terug bij het Korps Commandotroepen te Roosendaal en vervulde diverse leidinggevende functies. Hij nam in 2004 deel aan de Stabilisation Force Iraq en werd driemaal uitgezonden naar Afghanistan (2005, 2006 en 2007). Van juli 2012 tot november 2013 was hij compagniecommandant bij het 17e pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in Oirschot.

Van januari 2014 tot augustus 2014 werd hij uitgezonden naar Mali in het kader van de VN missie Minusma.

In 2006 wordt Kroon voor de 2de maal als pelotonscommandant van een Counter-terrorism peloton naar Afghanistan uitgezonden. Ditmaal naar het inmiddels tot de verbeelding sprekende en beruchte Uruzgan. Zijn peloton is de eerste en daarmee enige Nederlandse eenheid die daar buiten de poorten van Kamp Holland opereert. Dit doet hij gedurende 5 maanden. Talloze meerdaagse patrouilles worden uitgevoerd onder uiterst zware en levensgevaarlijke omstandigheden. Al snel komt Kroon erachter dat hier niet zomaar een opbouwmissie gestart kan worden zonder dat er hard gevochten zal worden. Uruzgan blijkt namelijk een ‘safe haven’ voor Taliban en andere anti-westerse groeperingen. Zo leidt hij o.a. zijn peloton al vechtend uit een zeer goed voorbereide hinderlaag terwijl zijn eigen boordschutter gewond is. Ook neemt hij het gevecht over van een coalitiegenoot door samen met zijn complete eenheid terug op de vijand in te rijden zodat de coalitiegenoot een gewonde aan eigen zijde kan afvoeren. Tijdens een van de laatste meerdaagse patrouilles stuit Kroon op een zeer grote groep Taliban strijders. De overmacht blijkt uiteindelijk veel te groot te zijn voor de eenheid van Kroon en na een lang en heftig vuurgevecht besluit hij om vuur aan te vragen middels luchtsteun op de eigen positie. Hij laat zijn manschappen in dekking gaan terwijl hij zelf samen met zijn Forward Air Controller de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen op de vijand loodst. Later weet hij vanuit een Afghaans huis diverse nachtelijke tegenaanvallen van de Taliban af te slaan. Die nacht vallen er slachtoffers aan Taliban zijde maar geen enkele aan eigen zijde. Bij daglicht gaan Kroon en zijn mannen op zoek naar gesneuvelde Taliban strijders om informatie te vergaren over de identiteit van de slachtoffers. Hij geeft uitdrukkelijk het bevel om gewonden te verzorgen en doden toe te dekken. Tijdens de vele gevechten waaraan hij deelneemt, komt niemand aan eigen zijde om het leven.

Militaire Willems-Orde

Deze acties en ook zijn algehele optreden als leidinggevende zijn voor zijn collega’s en meerderen de reden om hem voor de Militaire Willems-Orde voor te dragen. Op 29 mei 2009 wordt hij tot Ridder der Militaire Willems-Orde geslagen. De NOS doet in een vijf kwartier durende uitzending verslag van de uitreiking van de Willems-Orde. Koningin Beatrix beargumenteert de uitreiking hierbij als volgt: “Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie”. Majoor Kroon zal zijn lezing in uniform geven.

Majoor Kroon spreekt o.a. over:

  • Leiderschap;
  • Teamwork;
  • Communicatie;
  • Loyaliteit;
  • Opereren onder extreme omstandigheden.

Vanzelfsprekend zal hij deze items behandelen aan de hand van zijn ‘combat’ ervaring in o.a. Afghanistan.

Afgelopen tijd heeft Majoor Kroon o.a. lezingen gehouden op Business Universiteit Neyenrode, businessnetwerk SuitClub, Spigthoff Advocaten, Allen&Overy, Inspire Masterclasses, Bouwsocieteit Via Latus, Commando Business Club, Ameronger Ondernemers Vereniging, Traumacentrum Midden-Nederland, Bureau Kramer en Van Dijk, Regionaal Ondernemers Contact, Studiekring Thomas More, DijkmansBergJeths Advocaten, BeckersBergmans Advocaten, IBM, ABN-AMRO en Van Delft Biscuits.

Zonder uitzondering zijn de reacties lovend. Enkele quotes van deelnemers: “indrukwekkend”; “ademloos zitten luisteren”; “onder de indruk van leiderschap en kameraadschap”; “we kunnen in ons bedrijf daar een groot voorbeeld aan nemen”, “eindelijk eens geen doorsnee lezing!”; “veel van opgestoken voor mijn eigen praktijk”.