Direct online uw spreker boeken! Wilt u een spreker boeken of heeft u een vraag? Bel 0226 35 73 00
Sprekersbureau Homerus

Disclaimer

Disclaimer

Sprekersbureau Homerus is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Sprekersbureau Homerus geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sprekersbureau Homerus is verboden. Alle documenten en andere informatie beschikbaar op deze site zijn beschermd krachtens de auteurswet.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.